Kvaliteta goriva


Šest razloga zašto odabrati Crodux goriva:

  1. Jedinstvena formula – Goriva proizvedena i aditivirana po jedinstvenoj Crodux formuli
  2. Maximalna snaga – Visok oktanski i cetanski broj povećava snagu Vašeg motora i smanjuje potrošnju
  3. Zaštita i bolji rad motora – Dodani aditivi čiste motor od starih naslaga, produžuju servisne periode i vijek motora
  4. Ušteda za Vas – Kvaliteta goriva osigurava ekonomičan i pouzdan rad motora
  5. Smanjena emisija štetnih plinova – Visoka čistoća goriva uz nizak dio sumpora
  6. Kvaliteta po EU normi EN 228, EN 590 – Goriva najviše kvalitete za benzinske i diesel motore

EUROSUPER 100 BS Crodux MaxPower

super EUROSUPER 100 BS Crodux MaxPower je visokooktansko benzinsko gorivo najviše kvalitete namijenjeno vozačima koji zahtijevaju maksimum snage od svog motora. Visoki oktanski broj (iznad 100), za automobile koji imaju ugrađen motor sa kompjutorski upravljanim paljenjem, osigurava viši stupanj iskoristivosti energije što rezultira povećanom snagom, poboljšanim performansama prilikom paljenja te ekonomičnije upravljanom potrošnjom. Ovo jedinstveno gorivo na našem tržištu posebnim čini kombinacija aditiva s aktivnim sastojcima kojima se (između ostalog) postiže efekt čišćenja motora i komora za sagorijevanje od starih naslaga prljavštine i ljepljivih taloga, te bolje podmazivanje djelova distribucije goriva. Posljedice učestalog korištenja ovoga goriva su produženi životni vijek i ujednačen miran rad motora te bolja iskoristivost energije goriva. Eurosuper 100 BS Crodux MaxPower baš kao i Eurosuper 95 BS udovoljava europskoj normi EN 228 te ga se zbog niskog sadržaja sumpora (ispod 10ppm-a) naziva „bezsumpornim“ gorivom.

EURODIESEL BS Crodux MaxPower

diesel EURODIESEL BS Crodux MaxPower je bezsumporno gorivo najviše kvalitete namijenjeno diesel motorima. Ovo gorivo obogaćeno je kombinacijom aditiva koji pomažu u čiščenju motora i komora za sagorijevanje od starih naslaga prljavštine i ljepljivih taloga te poboljšanom podmazivanju sistema distribucije (pumpe i dizne) što ima za posljedicu produženi radni vijek motora. Povećani cetanski broj, visoka čistoća te niska točka filtrabilnosti omogućavaju lako paljenje u zimskim uvjetima i miran rad motora. Kvaliteta ovog goriva sukladna je europskoj normi EN 590.

EUROSUPER 95 BS

EUROSUPER 95 BS je visokokvalitetno gorivo za benzinske motore sa visokotlačnim ubrizgavanjem i za klasične motore sa rasplinjačem. Kvaliteta mu je sukladna europskoj normi EN 228 čime se garantira da svojstva ovoga goriva odgovaraju istoj vrsti benzina u EU. Eurosuper 95 BS je gorivo visoke čistoće i niskog sadržaja sumpora (ispod 10ppm-a) zbog čega ga se naziva „bezsumpornim“ gorivom.

EURODIESEL BS

EURODIESEL BS je visokokvalitetno gorivo za diesel motore čije specifikacije udovoljavaju europskoj normi EN 590. Visok cetanski broj, visoka čistoća te niska točka filtrabilnosti omogućavaju olakšano paljenje u hladnim zimskim uvjetima uz miran rad motora. Zbog svoje čistoće odnosno niskog sadržaja sumpora (ispod 10 ppm-a), također se naziva „bezsumpornim“ gorivom.

AUTOPLIN (LPG)

AUTOPLIN (LPG) – Najkvalitetnije gorivo za motore sa ugrađenom plinskom instalacijom na hrvatskom tržištu. Kvaliteta prema europskoj normi EN 589. Visok motorni oktanski broj osigurava bolje iskorištenje sagorijevanjem oslobođene energije. Sezonskim prilagođavanjem napona para u spremniku osigurava se sigurno snabdijevanje distribucijskog sistema goriva u svim vremenskim uvjetima.

Eurodiesel BS Plavi

Eurodiesel BS Plavi – Namijenjen za korištenje u poljoprivredi, ribarstvu i pomorstvu. Visokokvalitetno gorivo za diesel motore. Kvaliteta prema europskoj normi EN 590. Visoke čistoće, niskog sadržaja sumpora – „bezsumporno“. Visok cetanski broj, visoka čistoća, i niska točka filtrabilnosti omogućuju lako paljenje u zimskim uvjetima i miran rad motora.

Sigurnosno-tehnički list za benzine
Sigurnosno-tehnički list za plinska ulja