Kontakt


CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.

za trgovinu naftnim derivatima i plinovima

Savska Opatovina 36
10000, Zagreb
Hrvatska

Telefon: +385 (0)1 / 665 14 00
Fax: +385 (0)1 / 665 24 00

E-mail: info@crodux-derivati.hr

Pohvale i pritužbe potrošača

Fax: +385 (0)1 / 665 24 88
E-mail: kupci@crodux-derivati.hr