I/ PODACI O VODITELJU OBRADE PODATAKA:

Voditelj obrade je Crodux derivati dva d.o.o., sa sjedištem na adresi Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 00865396224, čiji je Službenik za zaštitu podataka dostupan na e-mail adresi (szop@crodux-derivati.hr ) i/ili na broju telefona (016651400).

II/ SVRHA PRIKUPLJANJA, NAČIN PRIKUPLJANJA I PRAVNA OSNOVA OBRADE PODATAKA:

Vaše podatke čuvamo i obrađujemo radi sudjelovanja u procesu selekcije kandidata za radna mjesta kod Voditelja obrade, a podaci su prikupljeni direktno od Vas kao ispitanika temeljem Vaše privole.

III/ KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU

Primarno prikupljamo podatke neophodne za sudjelovanje u procesu selekcije kandidata za radna
mjesta kod Voditelja obrade:
– osnovni podaci (ime, prezime, adresa, datum rođenja, kontakt podaci, životopis);
– i ostali podaci potrebni za proces selekcije kandidata.

IV/ (POD)IZVRŠITELJI OBRADE:

Osim za gore opisane vlastite potrebe, Voditelj obrade Vaše osobne podatke neće prodavati ili ustupati na korištenje trećim stranama.

V/ VRIJEME ČUVANJA PODATAKA:

Vaši podaci biti će pohranjeni kod Voditelja obrade u cilju ispunjenja Svrhe obrade sve dok postoji zakonita osnova obrade ili privolom nije za pojedinu svrhu određeno vremenski ograničeno vrijeme čuvanja. U slučaju da od nas zatražite brisanje Podataka, Podaci će biti odmah obrisani, poštivajući zakonske obveze Voditelja obrade u vezi čuvanja podataka, ukoliko su primjenjive.

VI/ PRAVA ISPITANIKA:

Vaše je pravo zatražiti od Voditelja obrade u svakom trenutku; pristup svojim podacima, ispravak svojih podataka, brisanje svojih podataka, ograničenje obrade u odnosu na svoje podatke, iskorištavanje prava na prenosivost svojih podataka, ulaganje prigovora na obradu svojih podataka ili ostvarenje prava na naknadu štete. Ostvarenje bilo kojeg od navedenih prava možete zatražiti direktno od Službenika za zaštitu osobnih podataka Voditelja obrade. Korištenje ovih prava podliježe određenim izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), zaštita interesa Voditelja obrade (npr. pravne obveze) ili zaštita prava i sloboda drugih. U slučaju korištenja bilo kojeg od navedenih prava, Voditelj obrade će provjeriti osnovanost vašeg prava i odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana. U složenim slučajevima, ili u slučaju zaprimanja većeg broja zahtjeva, ovo razdoblje može se produžiti za dodatna dva mjeseca, o čemu ćemo vas obavijestiti.

VII/ PRAVO NA PRIGOVOR I POVLAČENJE PRIVOLE:

Ako se obrada vrši na temelju privole, u bilo kojem trenutku možete povući privolu, a u svakom slučaju također imate pravo u bilo kojem trenutku podnijeti prigovor nadzornom regulatornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

VIII/ SIGURNOST INTERNETSKIH STRANICA

Autentičnost poslužitelja internetskih stranica Voditelja obrade moguće je utvrditi provjerom certifikata u internetskom pregledniku. Razmjena informacija preko internetskih stranica Voditelja obrade, obavlja se sigurnim komunikacijskim protokolima i zaštićena je snažnom enkripcijom.

IX/ KOLAČIĆI

Koristimo vlastite kolačiće, datoteke koje se zapisuju u web preglednik na računalu korisnika. Kolačiće dijelimo na obavezne, koji osiguravaju ispravno funkcioniranje internetskih stranica i preporučene, koji
nam služe da unaprijedimo Vaše iskustvo na našoj stranici, kao i svoje usluge, analizirajući korištenje naše internetske stranice.

Kartica za gorivo

CRODUX kartica prilagođena je individualnim potrebama tvrtke.

Kartice za gorivo Saznajte više

Notice: Use of undefined constant ICL_LANGUAGE_CODE - assumed 'ICL_LANGUAGE_CODE' in /home/croduxderivati/public_html/wp-content/themes/sw/includes/footer.php on line 14
ICL_LANGUAGE_CODE