PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

„Crodux te vodi na Motor Show u Ženevu!„

CRODUX – 7. VELJAČE 2020

 

Članak 1.

PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA
Priređivač nagradnog natječaja je Crodux derivati dva d.o.o. (dalje u tekstu: Organizator), adresa: Savska Opatovina 36, 10 000 Zagreb, OIB: 00865396224.
Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka, niti je povezan s Facebookom.

Članak 2.

SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA
Ostvarivanje promidžbe Crodux-a kao Organizatora nagradnog natječaja.

Članak 3.

TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj traje od 7. veljače 2020. do 29. veljače 2020. u 17:00h!
Imena dobitnika bit će objavljena na Facebook stranici Organizatora 02.ožujka 2020. do 17:00.

Članak 4.

PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi građani Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji na dan zaključenja nagradnog natječaja posjeduju Facebook profil. Maloljetnici nemaju pravo sudjelovati u natječaju.
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju:

 • zaposlenici Organizatora i/ili članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća)
 • osobe koje su izravno uključene u pripremu natječaja i proglašenje pobjednika
 • sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim uz natječaj, kao ni članovi njihovih užih obitelji
 • u natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su u posljednja 3 mjeseca osvojile nagradu u Crodux nagradnim natječajima i nagradnim igrama, računajući od dana početka ovog nagradnog natječaja, kao ni dobitnici putovanja u Ženevu putem Crodux nag. natječaja iz prethodnih
  godina.

Članak 5.

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

 • fotografirajte se na Crodux benzinskom servisu i fotografiju stavite u komentar objave natječaja
 • ispod svoje fotografije upišite ime osobe koju bi poveli sa sobom na putovanje

Crodux žiri bira najkreativniju fotografiju s upisanim imenom osobe (suputnika) ispod fotografije u
komentaru, a pobjednika nagrađujemo putnim aranžmanom iz ponude agencije Palma travel d.o.o.

Sudionik natječaja slanjem svoje priče potvrđuje da ista predstavlja njegovo autorsko djelo te da nije preuzeta s internetskih stranica ili drugih izvora.

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja, i sl.) bit će isključeni iz nagradnog natječaja.

Članak 6.

DISKVALIFIKACIJA
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja natječaja:

 1. ukoliko poslane prijave nisu u skladu s definiranim smjernicama natječaja;
 2. ako Sudionik pošalje sadržaj na koji nema pravo korištenja;
 3. ukoliko se utvrdi da je povrijeđeno pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom podataka;
 4. ukoliko Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti;
 5. ukoliko se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju;
 6. ukoliko vlasnik ili vlasnici odabranih opisa ne dostave potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku 24 sata od primitka poruke – obavijesti o nagradi putem Facebook Messangera;
 7. iz nekog drugog razloga za koji Organizator procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1. – 7. neće biti posebno obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji.

Članak 7.

FOND NAGRADA
-1 x poklon vaučer za putovanje putem agencije Palma travel d.o.o. (Praška 9, 10 000 Zagreb) na
putovanja iz njihove ponude u vrijednosti vaučera = 5.460,00 kn, iskoristivo do 31.12.2020.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi = 5.460,00 kn

– nagrade nisu zamjenjive za novac, drugu robu ili usluge te sudionici nemaju pravo zahtijevati
drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima.
– termin i način korištenja nagrade nisu podložni promjeni

 

Članak 8.

ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA
Crodux žiri bira najkreativniju fotografiju, a pobjednika nagrađujemo poklon vaučerom za putovanje iz ponude agencije Palma travel d.o.o.!
Imena dobitnika bit će objavljena na Facebook stranici Organizatora 02.ožujka 2020. do 17:00.
Nagrađeni mogu biti samo Sudionici koji su sudjelovali u natječaju i koji su ostvarili uvjete navedene u članku 5.

Članak 9.

UVJETI POD KOJIMA SE NAGRADNI NATJEČAJ MOŽE PREKINUTI
Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.
U slučaju prekida Sudionici će biti obaviješteni putem Crodux Facebook stranice.

Članak 10.

NAČIN NA KOJI SUDIONICI NAGRADNOG NATJEČAJA PREUZIMAJU NAGRADE
Dobitnici će biti obaviješteni o nagradi putem Crodux službene Facebook stranice s pozivom da uz vlastitu pisanu privolu dostave svoje podatke (ime i prezime, kontakt tel./mob., e-mail adresa) u roku od 24 sata od objave dobitnika. Poslani podaci će isključivo biti korišteni za potrebe preuzimanja nagrade te će biti pohranjeni u skladu s GDPR regulativom.
Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?
1.1.1. Obrađujemo osobne podatke koje ste nam dali kako bismo Vam predali nagradu:
1.1.1.1. Vaše identifikacijske podatke
Primjerice ime i prezime, prebivalište, broj osobne iskaznice/putovnice
1.1.1.2. Vaše kontakt podatke
Primjerice e-adresa te telefon
1.1.1.3. Podatke o Vašoj prijavi te sudjelovanju u nagradnom natječaju
1.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?
1.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
1.2.1.1. Kako bismo Vam omogućili korištenje nagrade u nagradnom natječaju. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes jer postupamo po Vašem zahtjevu da sudjelujete u nagradnom natječaju;
1.2.1.2. Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti u svrhu poštivanja odgovarajućih zakona te u svrhu suradnje sa službama i javnim tijelima. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;
1.2.1.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.
Ukoliko Organizator ne uspije ostvariti kontakt s dobitnikom u roku od 24 sata od slanja obavijesti o nagradi (Facebook Messanger poruka), dobitnik nagradu neće moći realizirati tj. gubi pravo na nagradu.
Ukoliko dobitnik ne može iz bilo kojeg razloga iskoristiti pravo na dobivenu nagradu sukladno Pravilima, dobitnik nagradu neće moći realizirati tj. gubi pravo na nagradu.
I u prvom i u drugom prethodno navedenom slučaju bira se sljedeća najkreativnija prijava iz perioda trajanja ovog nagradnog natječaja.

Članak 11.

PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi korisnici koji ostave svoj komentar na Crodux Facebook stranici suglasni su da Organizator te odgovore trajno zadrži na službenoj Facebook stranici te da ih može koristiti za vlastite promotivne svrhe, u kampanjama, bez posebne naknade, vremenski neograničeno.
Prihvaćanjem ovih Pravila, Sudionik pristaje biti obaviješten marketinškim porukama (uključujući e-mail, banner i komunikaciju na društvenim mrežama) o tijeku ovog natječaja, kao i o drugim informacijama iz ponude tvrtki grupacije Crodux.
Korisnik se u svakom trenutku može odjaviti s liste primatelja e-mail poruka, pismenim zahtjevom na e-mail info@crodux-derivati.hr.

Članak 12.

PRAVILA
Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na Crodux web stranici (http://www.crodux-derivati.hr/).
Organizator zadržava pravo izmjene Pravila u bilo kojem trenutku te će izmijenjena Pravila biti objavljena na Crodux web stranici.

Članak 13.

ODGOVORNOSTI
Organizator ne preuzima odgovornosti za:
• bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane Sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu Sudionika ili treće osobe;
• (ne)funkcioniranje Interneta i Facebooka i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;
• ukoliko sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja;
• Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi.

U Zagrebu, 28. veljače 2020.
CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.

Kartica za gorivo

CRODUX kartica prilagođena je individualnim potrebama tvrtke.

Kartice za gorivo Saznajte više
ICL_LANGUAGE_CODE