01.04.2021.

Na CRODUXu plaćajte Vaše račune s 2D bar kodom!

Na svim Crodux benzinskim servisima omogućavamo Vam brzo, jednostavno i sigurno plaćanje Vaših računa s 2D bar kodom (za plaćanje javnih usluga).
Račune plaćajte gotovinom uz naknadu od 2,00 kn po uplatnici.

ICL_LANGUAGE_CODE