11.09.2020.

Checkiraj se na Croduxu i osvoji super nagrade!

Osvoji 1x električni bicikl, 2x električni romobili ili jedan od 30 Hervis poklon bonova!

Skini Crodux aplikaciju, checkiraj se prilikom posjeta Crodux benzinskom servisu i sudjeluj u nagradnoj igri u razdoblju od 14.09.2020. do 15.11.2020.

Crodux aplikacija može se besplatno preuzeti putem App Store ili Google Play trgovine. Unutar aplikacije nalazi se funkcija CHECK IN koju je potrebno aktivirati (pritisnuti, potvrditi) kako bi se aktivirao brojčanik koji broji posjete Crodux benzinskim servisima. Prijaviti se, odnosno checkirati, moguće je samo jednom dnevno bez obzira na broj posjeta istom ili različitom Crodux benzinskom servisu.

Uputa za checkiranje:

  • na naslovnoj stranici aplikacije klikni na CHECKIRAJTE SE,
  • otvara se prozor s pitanjem „Želite se checkirati?“
  • odgovorom DA potvrđuješ Check in
  • posjet se bilježi i sudjeluješ u izvlačenju vrijednih nagrada

Sudionik se može checkirati neograničen broj puta za vrijeme trajanja Nagradne igre čime povećava mogućnost dobitka nagrade, ali chekirati se može samo jednom u istom danu i može osvojiti samo jednu nagradu tijekom trajanja nagradne igre.

KLASA: UP/I-460-02/20-01/362

URBROJ: 513-07-21-01-20-2

Zagreb, 04. rujan 2020.

Više informacija potraži u Pravilima nagradne igre „Checkiraj se na Croduxu i osvoji super nagrade!“

Link na pravila u pdf-u.

 

ICL_LANGUAGE_CODE