O nama


Crodux derivati dva d.o.o. je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Zagrebu, Savska Opatovina 36, koje se bavi maloprodajom i veleprodajom naftnih derivata i plinova na području Republike Hrvatske. Društvu je pripojeno dana 19.12.2013.g. trgovačko društvo Crodux derivati d.o.o. , koje je 03.06.2013. preuzelo sve poslovne udjele u društvu OMV Hrvatska d.o.o. (do tada u vlasništvu austrijske OMV Grupe).

Crodux derivati dva d.o.o. trenutno u svojoj mreži ima 82 benzinska servisa te zapošljava preko 1000 djelatnika diljem Republike Hrvatske. Jedina je naftna kompanija na domaćem tržištu u 100% hrvatskom vlasništvu.