NOVO: BESPLATNA dostava najkvalitetnijeg plavog diesela u Hrvatskoj!

03. veljače 2017

Od sada pozivom na broj telefona 091 4523 501 možete naručiti BESPLATNU dostavu plavog diesela.

Eurodiesel BS plavi:

  • namijenjen je za korištenje u poljoprivredi i ribarstvu
  • visokokvalitetno gorivo za diesel motore
  • kvaliteta prema europskoj normi EN 590
  • visoke čistoće, niskog sadržaja sumpore – „besumporno“
  • visoki cetanski broj, visoka čistoća i niska točka filtrabilnosti omogućuju lako paljenje u zimskim uvjetima i miran rad motora